Om te beoordelen of gezondheidsnormen worden overtreden wordt uitgegaan van de NIOSH-methode. Hoewel er geen wettelijke Nederlandse tilnorm is, wordt de NIOSH-methode door de Inspectie SZW wel bij de inspecties gebruikt.
Met de NIOSH rekenmethode kunnen tilsituatie beoordeeld worden en limieten berekend worden voor het gewicht van de te tillen lasten. Bij de berekening worden de volgende factoren meegewogen:

  • horizontale en verticale afstand van de last tot het lichaam;
  • verplaatsing van de last;
  • draaiing van het lichaam bij het tillen;
  • frequentie van het tillen.
  • contact met de last.