MAC staat voor Manual Handling Assessment Charts. Ook deze methode is ontwikkeld voor een risico-evaluatie op het niveau van een doorlichting voor het handmatig hanteren van lasten. De MAC inventariseert risicofactoren voor drie soorten handmatig hanteren van lasten, namelijk; tillen, dragen en teamwerkzaamheden (met meerdere personen dragen van lasten). Het gebruik ervan maakt het ook mogelijk vast te stellen welke werkzaamheden in een werkruimte als eerste moeten worden verbeterd. De MAC gebruikt een scoreblad waarop de gebruiker de werkzaamheid beschrijft. Daarna wordt m.b.v. 3 stroomschema’s bekeken wat de risicofactoren zijn voor til-, draag,- en teamwerkzaamheden. Voor elke risicofactor wordt een kleur van een verkeerslicht en een aantal punten geselecteerd. De kleuren geven het risico van elke factor aan. De totaalscores kunnen worden gebruikt om de prioriteit aan te geven van de te nemen maatregelen.

MAC is in te zien via http://www.ergonomiesite.be/arbeid/mac.htm