In Nederland zijn weinig wettelijke normen vastgesteld op het gebied van fysieke belasting. Zoals eerder vernoemd is in het Arbobesluit opgenomen dat gevaren voor de gezondheid ten gevolge van fysieke belasting moeten worden voorkomen en indien dit niet mogelijk is zoveel mogelijk worden beperkt.

De branche heeft eigen limieten opgesteld en afgesproken zich hieraan te houden. Dit betreft de volgende limieten:

Tillen

Er wordt voorkomen dat medewerkers:

  • voorwerpen tillen die zwaarder zijn dan een maximaal gewicht bij ideale tilsituatie van 23 kilo; bij minder goede tilsituaties geldt een lager maximaal tilgewicht. Hiervoor wordt de Niosh-methode gebruikt.
  • voorwerpen tillen boven schouders die zwaarder zijn dan maximaal 4 kilo (ook bij incidenteel tillen);
  • tillen met gedraaide rug ( rug is maximaal 45 graden gedraaid).

In de meest optimale situatie mag maximaal 23 kg worden getild. Bij minder goede tilomstandigheden zal het maximale tilgewicht verder dalen. Enkele voorbeelden:

  • Als het lichaam tijdens het tillen 60° gedraaid wordt en alle overige factoren optimaal zijn, mag nog maximaal 18,5 kg getild worden;
  • Als hierbij ook de tilfrequentie wordt verhoogd tot 10 keer per minuut (overige factoren optimaal) mag nog maximaal 8,5 kg getild worden;
  • Als dit werk tussen 1 tot 2 uur per dag wordt uitgevoerd daalt het maximale tilgewicht verder naar iets minder dan 5 kg.

Om het maximale tilgewicht met de NIOSH-methode te berekenen kunt u gebruik maken van de rekentool van Arbobondgenoten. Voor een uitgebreide beoordeling van tilsituaties en gericht advies voor aanpassingen kunt u een deskundige (ergonoom) raadplegen.

Dragen

Er wordt voorkomen dat medewerkers:

  • regelmatig een last dragen die zwaarder is dan maximaal 10 kg (verzwarende factoren zijn bijv. traplopen).

Duwen & Trekken

  • Handmatig verplaatsen van rollend materieel: maximale kracht is afhankelijk van duwen of trekken, afgelegde afstand, aangrijphoogte en frequentie. Voor een toelichting op de richtlijnen en de wijze waarop de duw- en trekkracht bepaald kan worden, klik hier.
  • Een korte samenvatting van de richtlijnen vindt u in deze tabel. Bij ideale situaties is 300N. Bij minder goede situaties (bijvoorbeeld slechte vloeren geldt een lager maximaal gewicht. Hiervoor wordt de duw- en trekcalculator gebruikt.

Repeterende bewegingen (beeldschermwerk)

Er wordt voorkomen dat medewerkers:

• meer dan maximaal 2 uur aaneengesloten beeldschermwerk verrichten;
• meer dan maximaal 6 uur beeldscherm per dag verrichten (dit geldt voor functies die voortdurend communiceren met het beeldscherm, zoals cad-cam tekenaars).

Repeterende bewegingen (productiewerkzaamheden)

Er wordt voorkomen dat medewerkers:

• meer dan twee uur per dag werk uitvoeren met dezelfde of vergelijkbare arm- of handbewegingen
• meer dan een uur achter elkaar, werk uitvoeren met dezelfde of vergelijkbare arm- of handbewegingen.

Werkhouding

Er wordt voorkomen dat medewerkers:

• werken in gebogen houding van meer dan 60 graden gebogen.
• staand werken langer dan 1 uur aaneengesloten.
• staand werken langer dan totaal 4 uur per dag.
• gebogen, gehurkt of geknield werken langer dan 2 uur per dag.
• bij regelmatig reiken een reikafstand hebben die meer bedraagt dan 45 cm.
• bij zittend en staand werk de werkhoogte niet is afgestemd op de lichaamslengte van de medewerker.

Voorlichting:

Aan werknemers die in hun werk te maken hebben met fysieke belasting wordt periodiek doeltreffende voorlichting en praktisch onderricht gegeven.

 

Arbeidsgezondheidskundig onderzoek:

Werknemers met fysiek belastend werk moeten door de werkgever periodiek in de gelegenheid worden gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.