KIM staat voor Key Indicator Method. Deze methode is ontwikkeld voor risico-evaluatie op het niveau van een doorlichting voor het handmatig hanteren van lasten. Er zijn 2 verschillende werkbladen; één voor tillen, vasthouden en dragen en één voor duwen en trekken. De beschrijving van de activiteit beperkt zich tot kernpunten. Op alle aspecten wordt in enkele stappen een puntentelling toegepast, van een minimum- tot een maximumwaarde. Op grond van de totaalscore kan een knelpuntenlijst worden gemaakt waarin de punten met de hoogste waarde in principe de grootste prioriteit hebben om te worden opgelost. De gebruiker hoeft geen exacte metingen uit te voeren.

KIM is in te zien via http://www.ergonomiesite.be/arbeid/kim.htm