Voorkomen aerosolvorming.

In het algemeen geldt dat een medewerker pas geïnfecteerd kan raken met legionella als aerosolen van besmet water worden ingeademd. Aerosolvorming vindt plaats als met legionella besmet water wordt verneveld. Waar mogelijk moet verneveling dan ook altijd voorkomen worden.
In specifieke situaties, zoals het testen van nood- en oogdouches is het voorkomen van aerosolvorming mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een kap over de nood- of oogdouche, die is voorzien van een afloop naar het afvoerputje.