Volledige omkasting scheerraam.

Door middel van technische maatregelen wordt de blootstelling aan inadembaar stof voorkomen bij werkzaamheden aan het scheerraam.
Bij een volledige omkasting van het scheerraam kan de medewerker inscheren wanneer het scheerraam nog vrij toegankelijk is. Daarna wordt de omkasting gesloten zodat de blootstelling aan stof (en geluid) minimaal is.

Foto’s scheerraam volledig omkast