Categorie 1: onwaarschijnlijk dat het agens bij de mens een ziekte kan veroorzaken;

Categorie 2: kan bij de mens een ziekte veroorzaken, maar onwaarschijnlijk dat het zich onder de bevolking verspreidt en er is een effectieve profylaxe of behandeling;

Categorie 3: kan bij de mens een ernstige ziekte veroorzaken en groot gevaar voor veiligheid en gezondheid van werknemers opleveren. Er is een kans op verspreiding onder de bevolking. Er is een effectieve profylaxe of behandeling.

Categorie 4: kan bij de mens een ernstige ziekte veroorzaken en groot gevaar voor veiligheid en gezondheid van werknemers opleveren. Verspreiding onder de bevolking is zeer waarschijnlijk. Er bestaat geen effectieve profylaxe of behandeling.