Push-pull systeem in de weverij.

Bij diverse bedrijven is in de weverij een vergelijkbaar push-pull systeem aanwezig met als doel de blootstelling aan stof te reduceren. Het push-pull systeem bestaat uit 2 elementen:

  • Push: weefmachine wordt schoongeblazen;
  • Pull: stof dat op de bodem valt, wordt opgezogen.

De afzuigmonden zijn geplaatst:

  • Boven de klossen, streefhoogte 20-30 cm;
  • Boven het weefgetouw, streefhoogte 20-30 cm;
  • Boven gereed product (= doekrol);
  • Op enkele cm boven de grond.

Pull (zuigen): de afzuigmonden zijn geplaatst bij de machine bij aanvang van het weefgedeelte. Het push-pull systeem loopt langs een rij opgestelde weefmachines.
Valkuil: wanneer bij één weefmachine bijvoorbeeld de klossen hoger zijn geplaatst, wordt het push-pull systeem op deze machine afgesteld. Dit houdt in dat de afstand bij de overige machines groter is dan 30 cm.

Foto links: zwart is push, rood is pull
Foto rechts: Verplaatsing langs een rij weefmachines

Foto links: push systeem bij doekrol
Foto recht: push-pull systeem

foto links: push systeem boven klossen
foto rechts: pull systeem