Onderhoud, Inspectie en ingebruikname.

Bij oplevering van watersystemen zal de leverancier in de bijgevoegde handleiding aangeven wat de voorwaarden zijn voor de juiste en veilige werking van het geleverde systeem. Deze beschrijving dient te worden opgenomen in het beheersplan legionella. In het beheersplan dient de werkgever verder aan te geven welke maatregelen er worden genomen om de juiste en veilige werking van het systeem te waarborgen. Deze maatregelen richten zich op de volgende aspecten:

  • Het regelmatig uitvoeren van onderhoud aan de systemen;
  • Het regelmatig uitvoeren van inspecties van de systemen;
  • Afhankelijk van de installatie kan bij periodiek onderhoud en inspectie ook reiniging of desinfectie nodig zijn;
  • Het op de juiste wijze in bedrijf nemen van de systemen. Dit punt is met name van belang voor systemen die periodiek worden gebruikt. Het kan dan gaan om seizoensgebonden gebruik (bijv. bij luchtbehandelingsinstallaties), maar ook om onregelmatig gebruik (bijv. brandblusslangen, hogedrukreinigers, oog- en nooddouches).

De wijze waarop periodiek onderhoud en inspectie plaatsvindt en de maatregelen die nodig zijn bij het in bedrijf nemen van systemen zijn sterk afhankelijk van de situatie in het bedrijf. In het legionella beheersplan worden deze maatregelen bedrijfsspecifiek beschreven.