Materiaalkeuze

Sommige materialen bevorderen de aangroei van legionellabacteriën. De volgende maatregelen richten zich op de toepassing van materialen die groei van legionella zo veel mogelijk voorkomen:

  • Bij het ontwerp dient men te kiezen voor materialen die eenvoudig gereinigd kunnen worden (glad zijn) en bestand zijn tegen chemicaliën die voor reiniging en / of desinfectie toegepast gaan worden. Gecoat staal en hard PVC zijn voorbeelden van materialen die in algemene zin een hoge resistentie hebben tegen chemicaliën. Aantasting van materialen leidt tot verruwing van het oppervlak, waardoor de hechting van een biofilm wordt versneld. Daarnaast zijn de biofilmvormende eigenschappen van het materiaal zelf van belang. Op dit punt wordt nog veel onderzoek gedaan, maar ook hier lijken gecoat staal en hard PVC gunstige eigenschappen te hebben;
  • In bestaande installaties kan men op basis van inspecties tijdens groot onderhoud besluiten om een bepaald onderdeel dat veel biofilmgroei vertoont in overleg met de leverancier te vervangen door hetzelfde onderdeel van een ander materiaal.