Ruwe katoenstof kan, bij mensen die hiervoor gevoelig zijn, leiden tot klachten aan de longen en luchtwegen. De eerste symptomen die in dit geval optreden zijn moeilijke ademhaling, hoesten (met slijm) en een benauwd gevoel op de borst. De klachten gaan over als de werknemer enkele dagen (2-4) niet meer in aanraking komt met ruwe katoenstof. Bij langdurige, herhaalde blootstelling kunnen deze werknemers een byssinosis ontwikkelen, ook bekend als “bruine long” of “katoenstoflong”. Bij deze chronische aandoening neemt het vermogen van de long met de tijd duidelijk af, hetgeen kan leiden tot arbeidsongeschiktheid. Er is weinig bekend over het voorkomen van deze ziekte in Nederland. Verder geeft herhaalde blootstelling aan ruwe katoenstof een verhoogde kans op het krijgen van chronische bronchitis en longemfyseem (vermindering van de elasticiteit van het longweefsel). Ook hierover is echter nog veel onbekend.