Gedeeltelijke omkasting scheerraam.

Door middel van een gedeeltelijke omkasting van het scheerraam wordt de blootstelling aan inadembaar stof beperkt bij werkzaamheden aan het scheerraam ten opzichte van een scheerraam dat niet is afgeschermd.
Door de gedeeltelijke omkasting en afzuiging en de mechanische ventilatie kan het inadembaar stof dat ontstaat beter gecentraliseerd en afgevoerd worden dan bij een open scheerraam.

Gedeeltelijke omkasting van het scheerraam