Artikel 4.95:
Beschrijft de verplichting om de Inspectie SZW op de hoogte te brengen van incidenten met biologische agentia van categorie 3 of 4.