Artikel 4.93:
De ondernemingsraad wordt geïnformeerd over de uitvoering en resultaten van de RI&E biologische agentia, het aantal werknemers en de werkzaamheden waarbij deze werknemers kunnen worden blootgesteld en de getroffen maatregelen, inclusief het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en instructie over veiligheidsprocedures.