Artikel 4.91:
Werknemers moeten in de gelegenheid worden gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan bij het begin van het werk.