Artikel 4.87b:
Beschrijft de maatregelen die getroffen moeten worden ter voorkoming of beperking van blootstelling aan legionellabacteriƫn bij het in bedrijf nemen en houden van een luchtbevochtigingsinstallatie en een waterinstallatie. Deze maatregelen zijn doeltreffend als het water in de installaties minder dan 100 kolonievormende eenheden legionellabacteriƫn bevat. Analyse en monstername moet met een genormaliseerde methode worden uitgevoerd. Het artikel is niet van toepassing op koeltorens