Artikel 4.85:
Geeft nadere voorschriften voor de RI&E biologische agentia. In deze RI&E wordt aandacht besteed aan:
– categorie-indeling biologische agentia;
– informatie over ziekten ten gevolge van blootstelling aan biologische agentia;
– mogelijke allergische of vergiftigingseffecten ten gevolge van blootstelling aan biologische agentia;
– resultaten van arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
– aanbevelingen voor beheersmaatregelen.

Hieronder valt ook de RI&E legionella. Voor alle in het bedrijf aanwezig watersystemen die aerosolvorming kunnen veroorzaken dient een RI&E legionella uitgevoerd te worden en een legionella beheersplan opgesteld te worden. Zie de informatie hierover onder ‘Inventarisatie’.