Artikel 4.102:
Beschrijft de onderwerpen die aan bod moeten komen bij de voorlichting van medewerkers over biologische agentia. Ingegaan moet worden op de risico’s, de maatregelen ter voorkoming van blootstelling, de maatregelen na een ongeval met biologische agentia, de bestaande hygiënische voorschriften en het gebruik van werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.