Overweeg het gebruik van een muispen of ergonomische muis.

Er zijn in de sector goede ervaringen met de muispen. Die kan verstrekt worden aan medewerkers met lichte, beginnende klachten. Vanuit preventief oogpunt kan ook overwogen worden om iedereen die langdurig achter de computer werkt de mogelijkheid te geven een muispen te gebruiken. Hetzelfde geldt voor diverse andere ergonomische muizen.
NB. Neem bij bestrijding van RSI-klachten niet alleen de inrichting van de werkplek, maar ook altijd de andere werkgebonden oorzaken van RSI in beschouwing.

Penmuis