Als de blootstelling aan fysieke belasting niet door bronaanpak kan worden aangepakt, moet worden gezocht naar alternatieve werkmethoden waarmee werknemers minder fysiek worden belast. Volgende opties moeten worden nagestreefd:

Maatregelen omtrent de werkwijze kunnen zijn:

 • zware goederen worden niet door iemand alleen getild;
 • er wordt gelet op de zithouding;
 • er vindt taakroulatie plaats.

Technische maatregelen kunnen zijn het aanbieden van hulp- en beschermingsmiddelen die het werk verlichten, zoals:

 • steekwagen;
 • tilband;
 • hefkussens;
 • heftruck;
 • kraan;
 • (elektrische) palletwagen / loopwagen;
 • vacuĆ¼mlifters;
 • ergonomische muis.

Organisatorische maatregelen kunnen zijn:

 • voldoende rust en pauzes;
 • zware taken voldoende afwisselen met lichte taken;
 • grondstoffen en producten direct naar de juiste plek brengen zodat niet twee keer
 • getild/gedragen hoeft te worden.

Op www.arboportaal.nl vindt u meer informatie.

Voor het beperken van de risico’s voor beeldschermwerk kan ook gebuik worden gemaakt van de checklist RSI. Deze is in te zien via de volgende link www.checklistpagina.nl/checklist.php?cl=RSI-preventie.