Branchebeleid zwangeren

Voor een zwangere werknemer moet het werk zodanig worden georganiseerd dat het werk geen gevaren met zich meebrengt voor de veiligheid en gezondheid van de zwangere werknemer of haar (ongeboren) kind.

De werkgever is verplicht om de gezondheid van moeder en kind tijdens de zwangerschap en tijdens de lactatie (periode van borstvoeding) zo goed mogelijk te beschermen. Uitgangspunt hierbij is dat de werknemer tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding zo veel mogelijk het eigen werk kan blijven doen, in de eigen functie en op de eigen werkplek.
De werkgever moet binnen 2 weken na de zwangerschapsmelding de zwangere werknemer voorlichten over de risico’s van haar werk voor haarzelf en haar (ongeboren) kind.

Voor energetisch belastend werk is geen grenswaarde tijdens de zwangerschap beschikbaar. Hier is de herstelperiode van inspanning / lichamelijke vermoeidheid een goede indicator.
Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zijn op het gebied van fysieke belasting aanvullende maatregelen noodzakelijk. De volgende stappen dienen doorlopen te worden:

  • Ga na bij welke werkzaamheden het noodzakelijk is dat de zwangere werknemer veel kracht levert, werkt in een belastende houding en veel energie levert. Ga na of de grenswaarden van de onderstaande tabel worden overschreden.
  • Hanteer de onderstaande grenswaarden. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De grenswaarde geeft het niveau aan van lichamelijke belasting waarmee 50% van de zwangere werknemers duidelijk moeite had in de genoemde periode.
  • Tref maatregelen in het tweede en derde trimester van de zwangerschap als de fysieke belasting te hoog is of de zwangere medewerkster fysiek vermoeid is. Volg hierbij het RAAK-principe:
  • R: Risico’s wegnemen binnen de eigen functie en de eigen werkplek;
  • A: Aanpassing van het werk en / of aanpassing van de werk- en rusttijden;
  • A: Ander werk;
  • K: Keerpunt in de benadering, namelijk het vrijstellen van het verrichten van arbeid.

Zwanger? Check de brancheafspraken

Beleid zwangeren

Periode van de zwangerschap Branche afspraken
Gedurende de gehele zwangerschap Veelvuldig bukken, hurken of knielen dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. De noodzaak om met de hand gewichten te tillen zoveel mogelijk beperken. Het in één handeling te tillen gewicht mag niet hoger zijn dan 10 kilogram. Staand werk dient zoveel mogelijk beperkt te worden,vooral in het derde trimester van de zwangerschap.
Vanaf de twintigste week van de zwangerschap Gewichten van meer dan 5 kilogram mogen niet meer dan 10 keer per dag met de hand worden getild.
Vanaf de dertigste week van de zwangerschap Gewichten van meer dan 5 kilogram mogen niet meer dan 5 keer per dag met de hand worden getild. Zwangere werknemers dienen hurken, knielen en bukken (bijna) geheel te voorkomen.

Onderzoek laat zien dat lichamelijk zwaar werk geen invloed heeft op de borstvoeding.
Aanvullende maatregelen gericht op lichamelijke belasting zijn in deze periode – met het oog op de borstvoeding – daarom niet nodig.