De mate van plezier in het werk en werkmotivatie voor de medewerker wordt beïnvloed door verschillende aspecten van het werk, nl.:

  • op het niveau van de organisatie (bijv. loopbaanmogelijkheden, salaris, zekerheid van de baan),
  • interpersoonlijke relaties (bijv. steun van collega’s en de directe leiding, teamsfeer),
  • de organisatie van het werk (bijv. rolduidelijkheid, participatie in de besluitvorming) en
  • op het niveau van de taak (bijv. feedback over het persoonlijk functioneren, afwisseling in het benutten van vaardigheden en autonomie).