Leidinggevenden hebben een sleutelrol bij incidenten op het gebied van agressie. Adequaat reageren op agressie is van belang. Maar ook alert reageren op soms onduidelijke signalen. Er op af gaan en er naar vragen is een uiting van proactief handelen en voorkomt agressie. Het adequaat aanpakken van agressie vraagt specifieke vaardigheden van de leidinggevende. Door het instrueren van leidinggevende kunnen veel problemen voorkómen worden.

Zie
“Richtlijn hoe te handelen bij agressie”
“Richtlijn leidinggevende bij agressie”
“Richtlijn hoe te handelen bij seksuele intimidatie”
“Richtlijn leidingevende bij seksuele intimidatie”
“Richtlijn hoe te handelen bij pesten & discriminatie”
“Richtlijn voor leidinggevenden bij pesten & discriminatie”.

Een van de middelen om medewerkers voor te lichten over het beleid rond ongewenste omgangsvormen zijn protocollen over dat onderwerp:
Protocol Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen MITT
Protocol Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen MITT