In de huisregels is weergegeven wat binnen het bedrijf gehanteerd wordt als algemeen geldende gedragsregels voor derden. Huisregels beschrijven welk gedrag al dan niet geaccepteerd wordt. Het geeft ook aan welke stappen worden ondernomen na ongewenste omgangsvormen door derden (klanten, leveranciers, bezoekers e.d.).

In de huisregels voor derden wordt beschreven:

  • Wat is wel en niet toegestaan is in het bedrijf op het gebied van agressie en geweld en andere ongewenste omgangsvormen;
  • Hoe om te gaan met bezoekers en andere derden die agressief zijn of ander ongewenst gedrag vertonen.
  • Hoe en aan wie een incident gemeld dient te worden op het gebied van agressie en geweld en andere vormen van ongewenst gedrag
  • Hoe de opvang, nazorg wordt geregeld.
  • Hoe om wordt gegaan met de dader en wanneer aangifte wordt gedaan.

Het is zaak om de huisregels bekend te maken aan derden, bijvoorbeeld door informatieborden, brochures o.i.d.