Last van ongewenst gedrag? Blijf er niet mee zitten…

Lastig gevallen worden door een collega, ergernissen over seksistische uitlatingen, een verziekte werksfeer, onopvallende kleinerende opmerkingen. Slechts een aantal van de vele voorbeelden van ongewenste omgangsvormen die regelmatig voorkomen in organisaties.

Vertrouwenspersonen

Er zijn binnen [naam organisatie] verschillende mogelijkheden om het probleem aan te pakken. Er rechtstreeks over praten met de persoon in kwestie of met collega’s is voor veel mensen een moeilijke stap. Een klacht indienen bij de klachtencommissie kan ook, maar daar hebben veel mensen ook moeite mee. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed kunnen inschatten wat de gevolgen zullen zijn van het openbaar maken van het probleem. Vaak speelt een bepaalde afhankelijkheid ten opzichte van de persoon die u ongewenst heeft bejegend ook een rol en zou het resultaat van een gesprek of klacht eerder een beschadiging dan een oplossing voort kunnen brengen. Herkent u dit dilemma? U hoeft er niet mee rond te blijven lopen. Neem eens contact op met de vertrouwenspersonen van [naam organisatie].

De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor alle medewerkers van [naam organisatie]. Elke vorm van ongewenst gedrag kan worden besproken. Van seksuele intimidatie tot persoonlijke pesterijen, van discriminatie tot conflicten binnen een afdeling.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

De vertrouwenspersoon treedt niet in de plaats van reguliere functionarissen of procedures, evenmin is het mogelijk als raadsman op te treden voor de klachtencommissie of de rechtbank. Wel wordt goed geluisterd naar uw verhaal, er zal informatie worden ingewonnen en advies gegeven over de beste aanpak van uw probleem. Zo kunt u bijvoorbeeld worden ondersteund bij het voorbereiden van een officiële klacht of het leggen van contacten met personen die u verder kunnen helpen. Maar ook kan de vertrouwenspersoon, wanneer u dit wenst, ondersteuning bieden bij het aangaan van een gesprek met de persoon die u op ongewenste wijze bejegend heeft. Zonder dat u direct de officiële weg inslaat, kunt u op deze manier de zaken op een rijtje zetten. Uiteraard wordt alle informatie uiterst vertrouwelijk behandeld. En bepaalt u zelf welke vervolgstappen worden gezet en wanneer.

Kennis en bevoegdheid

De aangestelde vertrouwenspersoon heeft kennis van de organisatie en zijn bekend met problemen die zich daarin kunnen voordoen. Zij zijn getraind in hun werk, treden op als klankbord voor elkaar en vallen direct onder verantwoordelijkheid van de directie. Daardoor zijn zij enerzijds in staat om oplossingen te vinden voor individuele problemen, en anderzijds om problemen die vragen om een organisatorische aanpak te signaleren en onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke diensten. Zo wordt er gewerkt aan een organisatie waarin ongewenste omgangsvormen tot een minimum worden beperkt. Uiteraard met behoud van privacy van de melders.