Om het risico op schade door machines te voorkomen, heeft het de hoogste prioriteit om gevaarlijke machines of werkprocedures te vervangen door minder gevaarlijke machines of werkprocedures of automatisering toe te passen in de processystemen. De basis voor het opstellen van een goede maatregel begint bij het ontwerp van de machine:

  • Het toepassen van ergonomische aspecten in het machineontwerp;
  • Een goed ontwerp van machinesystemen.

Ook bij bestaande machines kan bronaanpak worden toegepast:

  • Toepassen van veiligheidsafstanden;
  • Het verwijderen van scherpe delen, kanten en uitstekende delen;
  • Het toepassen van veiligheidsbesturingen, bijvoorbeeld het stoppen van bewegende delen na aanspreken van een blokkeerscherm.

Deze punten komen ook terug in het filmpje “Knel-, plet- en snijgevaar”. Deze film is in te zien via deze link.