Met de risico-inventarisatie worden veiligheidsrisico’s opgespoord in het ontwerpproces. Hiermee kunnen ongelukken op de werkvloer mee voorkomen worden.

Wanneer er in een organisatie ‘oudere’ machines gebruikt (die voor 1995 zijn aangeschaft) worden, zijn deze arbeidsmiddelen in veel gevallen niet voorzien van een CE- markering. Omdat de wet (Richtlijn Arbeidsmiddelen) werkgevers verplicht om veilige arbeidsmiddelen ter beschikking te stellen, is het noodzakelijk om voor deze machines een risico-inventarisatie uit te voeren.

De risico-inventarisatie kan als volgt uitgevoerd worden (zie ook stroomschema op http://www.arbokennisnet.nl/kennisdossier machineveiligheid.html):
Verzamel de informatie over de machines ( bepaling of vaststelling van de grenzen van de machine).
Inventariseer en identificeer de (latente) gevaren. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de checklist uit bijlage 2).
Evalueer de risico’s (b.v. met het risicomodel van Fine & Kinney), bijlage 3.
Neem maatregelen ter verlaging van het risico.

Randvoorwaarden:
Voor het uitvoeren van een risicobeoordeling is kennis noodzakelijk. Indien u een eigen technische dienst heeft of veel machines in eigen beheer aanpast is het raadzaam om een cursus te volgen in het uitvoeren van een risicobeoordeling.