Het stilzetten in minder dan een tiental seconden.

Machines met draaiende delen die gevaar kunnen opleveren,
moeten voorzien zijn van een duidelijk herkenbare, goed zichtbare en snel bereikbare noodstop.

Een machine moet in geval van nood in korte tijd kunnen worden stilgezet en zo mogelijk in een veilige stand terugkeren. Indien een machine bij het gebruik van de normale stopschakelaar een te lange uitlooptijd heeft, moet hij van een noodstop zijn voorzien. Voorts moeten er meerdere stopschakelaars zijn aangebracht, als anderen in geval van nood de machine ook stil moeten kunnen zetten.

Randvoorwaarden:

Schakelaars en bedieningsmiddelen zijn op de werkplek goed en veilig bereikbaar. Dat betekent dat zij vanaf de werkpositie goed zichtbaar en bereikbaar zijn en dat men niet langs een gevaarlijke weg hoeft te gaan om het bedieningsmiddel te bereiken. Een noodstop:

is nodig bij bedieningsplaatsen van machines met aandrijvingen;

  • is geen alternatief voor afscherming;
  • moet geblokkeerd blijven en bij ontgrendeling mag de machine slechts door opnieuw inschakelen weer in beweging komen;
  • heeft de vorm van een paddestoelvormige drukknop (rood met een gele achtergrond);
  • moet duidelijk herkenbaar zijn;
  • dient onder alle omstandigheden gebruikt te kunnen worden;
  • dient een blokkering te bezitten;
  • moet eenvoudig bereikbaar zijn vanaf de werkplek;
  • op lange productielijnen dienen meerdere noodstops aanwezig te zijn;
  • moet onder alle omstandigheden kunnen worden gebruikt;
  • moet door één eenvoudige handeling worden ingeschakeld, waarbij toevallige bediening wordt voorkomen.

(Grondslag NEN EN 13850 en NEN SEN ISO 13849-1)