De volgende sites zijn gebruikt als bron voor het document. Voor uitgebreidere of meer diepgaande informatie kan via de links toegang verkregen worden tot deze sites.:

Fysieke belasting incl. beeldschermwerk in de mode- en interieurindustrie

De volgende sites zijn gebruikt als bron voor het document. Voor uitgebreidere of meer diepgaande informatie kan via de links toegang verkregen worden tot deze sites.

Kennisdossiers
Op Arbokennisnet zijn verschillende dossiers te vinden over fysieke belasting. Zo vindt u daar een dossier over: tillen en kracht zetten, werkhouding, geknield en gehurkt werk en zittend en staand werken (zie www.arbokennisnet.nl).

Ook vindt u veel informatie op de sites van de vakbond: https://www.fnv.nl/themas/Veilig_en_gezond_werken/

Op de site van de Inspectie SZW is informatie te vinden over fysieke belasting:

Inspectie SZW;
http://www.arbo.nl/arbothemas/fysieke-belasting

Check beeldschermwerk:
Eenvoudige lijst met in totaal 29 vragen die met ja of nee beantwoord moeten worden en via een eenvoudige rekenmethode aangeeft op welk onderwerp verbetering van de werksituatie nodig is. http://www.euronorm.net/content/getfile.php?public=true&fileID=1004706501-d4819941-0001-d4f094c899dd4283781b6ef76dd4fd4f

De regelgeving voor fysieke belasting is vastgelegd in artikel 5 van de Arbowet en hoofdstuk 5 van het Arbobesluit. Voor zwangeren is relevante regelgeving opgenomen in Arbowet art. 5, art. 8 en art. 11 en in het Arbobesluit artikel 1.42. Voor verdiepende informatie kan de volgende link gebruikt worden: www.arbo.nl/wet-regelgeving.

Machine veiligheid incl. beeldschermwerk in de mode- en interieurindustrie

De volgende sites zijn gebruikt als bron voor het document. Voor uitgebreidere of meer diepgaande informatie kan via de links toegang verkregen worden tot deze sites.

Kennisdossiers
Op Arbokennisnet zijn verschillende dossiers te vinden over machineveiligheid. Zo vindt u daar een dossier over: machineveiligheid in de ontwerpfase, machineveiligheid in de gebruikersfase en machine veiligheid in de onderhoudsfase.

Euronom
Op deze website vindt u veel praktische checklist voor onderhoud en keuring, Europese wetgeving, CE-markering en de Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Regelgeving over machineveiligheid is te vinden via de volgende sites:
Arbobesluit artikel 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.14, 7.16, 8.1
Warenwetbesluit Machines (voor machines gemaakt na 1995), artikel 3, 6 en 8
Europese richtlijn 2009/104/EG, richtlijn Arbeidsmiddelen
tot 1 januari 2010 Machinerichtlijn 98/37 EG
vanaf 1 januari 2010 Machinerichtlijn 2006/42