Zorg ervoor dat de medewerkers de werkzaamheden rouleren. Hiermee wordt de blootstelling aan trillingen verminderd waardoor gezondheidseffecten uitblijven.

Hoe meer afwisseling tussen de verschillende roulatietaken, des te gunstiger is het effect van roulatie.

Om te kunnen rouleren, dienen de mensen van gelijk niveau te zijn. Opleiding en scholing is wellicht vereist. Rouleren is een kwetsbaar proces. Bij ziekte en inzet van uitzendkrachten kan er snel niet meer gerouleerd worden. Vrijwillig rouleren bevordert uiteraard de acceptatie van medewerkers.