Stel voor de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen eisen aan het maximale trillingsniveau van de machine of het gereedschap.

Evalueer na ingebruikname of het trillingsniveau dat het arbeidsmiddel in de praktijk produceert voldoet aan de eisen die in het programma van eisen zijn gesteld.

Denk zo nodig ook aan trillingsarme heftrucks.