Voor de blootstelling aan geluid of trillingen worden oplossingen gegeven volgens de arbeidshygi├źnische strategie. De volgorde is:

  • Bestrijding aan de bron, ondergebracht in de rubriek ‘Voorkomen‘.
  • Collectieve en individuele bescherming, ondergebracht in de rubriek ‘Beperken‘.
  • Doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen, ondergebracht in de rubriek ‘Beschermen‘ in combinatie met ‘Instructie en voorlichting’.
  • Een maatregel van een lagere orde mag pas worden genomen als een maatregel van een hogere orde niet mogelijk is of redelijkerwijs niet kan worden gevraagd.

Het zal per bedrijf en per situatie verschillen welke oplossing het beste past en toepasbaar is. Wel moet, eventueel op termijn, worden gestreefd naar een oplossing zo dicht mogelijk bij de bron, ondergebracht onder het kopje ‘Voorkomen‘.

Bekijk Beleid zwangeren