Wanneer een risico toch aanwezig blijft, ondanks genomen maatregelen, kunnen markering, persoonlijke beschermingsmiddelen en voorlichting en instructie toegepast worden.

In gevallen waarin de dagelijkse blootstelling aan lawaai hoger is dan 80 dB(A) of de piekgeluiddruk hoger is dan 112 Pa, worden aan de werknemers passende, naar behoren aangemeten, individuele gehoorbeschermers ter beschikking gesteld.

Wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden toegepast, dan moeten deze gratis ter beschikking worden gesteld. Het persoonlijke beschermingsmiddel moet de werknemer voldoende bescherming bieden tegen het risico en het moet de werknemer goed passen. De werkgever moet zorgen voor onderhoud en reparaties. Bij gebruik van meerdere persoonlijke beschermingsmiddelen moeten deze op elkaar afgestemd zijn. De werkgever vertelt werknemers tegen welke risico’s het persoonlijke beschermingsmiddel beschermt en zorgt ervoor dat werknemers door opleiding, training of (begrijpelijke) gebruiksaanwijzing weten hoe het beschermingsmiddel moet worden gebruikt.

Alle medewerkers moeten op de hoogte worden gesteld van de risico’s op hun werkplek. Voorbeelden zijn trainingen, instructies en voorlichting. Hierbij kan het Arboportaal als voorbeeld dienen: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/gehoorbescherming
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/handbescherming

Gehoorbeschermingsmiddelen

De werkgever is verplicht er alles aan te doen om het lawaai te beperken. Als het geluid toch nog boven de 80 dB(A) uitkomt, gelden de volgende regels:

  • Bij geluid harder dan 80 dB(A) moet de werkgever zijn werknemers gehoorbescherming geven;
  • Bij geluid harder dan 85 dB(A) moet de werknemer de gehoorbescherming dragen.

Welke soorten gehoorbescherming zijn er?

Er zijn verschillende soorten gehoorbescherming. Gehoorbescherming voor in het oor en gehoorbescherming voor over het oor:

  • Oordoppen en -proppen (in het oor);
  • Oorkappen (over het oor);
  • Otoplastieken (in het oor).

Overzicht van beschermers en hun demping:

Type Geluidsniveau in dB(A)

80-90

Geluidsniveau in dB(A)

90-95

Geluidsniveau in dB(A)

95-100

Geluidsniveau in dB(A)

100-105

oordoppenenproppen + o - -
oorkappen + + + +(x)
otoplastieken + + + +

Type Geluidsniveau in dB(A)

80-90 90-95 95-100 100-105

Oordoppen en – proppen + 0 – –

Oorkappen + + + + (x)

Otoplastieken + + + +

Oordoppen en –proppen

Wanneer: Geschikt voor situaties waarin het geluid niet boven 90 dB(A) uitkomt.
Demping: Bij goed gebruik en als ze goed passen is de demping 10 – 15 dB(A).
Gebruik: De gebruiker rolt de oorproppen eerst in elkaar en stopt ze vervolgens in het oor. Eenmaal in het oor zetten ze weer uit en sluiten ze de gehoorgang af.

Let op: Het is belangrijk dat oorproppen niet vuil zijn: breng ze met schone handen in en vervang ze regelmatig. Vieze oordoppen kunnen een oorinfectie veroorzaken. De meeste proppen zijn voor eenmalig gebruik.

Voordeel: Ze zijn in grote verpakkingen te koop, kunnen worden uitgereikt aan bezoekers, zijn hygiënisch omdat ze voor eenmalig gebruik zijn.
Nadeel: Bij lang dragen kunnen de proppen zich naar buiten werken, waardoor de demping afneemt. Verkeerd ingebracht, dempen ze nauwelijks.

Oorkappen

Wanneer: Geschikt voor situaties waarbij 80 dB(A) maar af en toe wordt overschreden. Ze zijn heel makkelijk op en af te zetten. Ideaal dus ook voor bezoekers.
Demping: Bij goed gebruik is demping tot 25 dB(A) mogelijk, per merk staat dit aangegeven.
Gebruik: De gebruiker zet de oorkappen, net als een koptelefoon, over de oren op.

Let op: Het is belangrijk dat de ringen volkomen heel zijn. Kapotte ringen geven lekkage en beschermen dan niet meer volledig tegen het geluid. Als de gebruiker een bril draagt, kan de ring door het brillenpootje ook niet goed aansluiten. Ditzelfde geldt als hij andere beschermingsmiddelen moet combineren met de kappen.
Voordeel: Met beschermhoes (transpiratieabsorberende, zelfklevende oorkapinleg) zijn ze zeer hygiënisch, ideaal voor bezoekers.
Nadeel: Ze kunnen bij langdurig gebruik warm zijn. Ze dempen slecht bij brildragende mensen en bij gebruik van andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbrillen.

Otoplastieken

Wanneer: Doordat ze prettig zijn om te dragen, zijn ze voor alle situaties geschikt. Otoplastieken kunnen van een filter worden voorzien, dan dempen ze bepaalde frequenties wel en andere niet. Hierdoor kun je elkaar gewoon blijven verstaan en alarmsignalen blijven horen, terwijl schadelijk geluid wordt tegengehouden.

Demping: Tot 25 dB(A) is mogelijk, per merk staat dit aangegeven.
Gebruik: Ze zijn op maat gemaakt en vullen de gehoorgang dus precies op. De gebruiker stopt de otoplastieken in het oor.

Let op: Ook bij otoplastieken is het belang