Bronaanpak heeft altijd de hoogste prioriteit. De basis begint bij het ontwerp en inrichting van de werkplek. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de huidige stand van de techniek en beschikbaarheid daarvan.

Onder bronaanpak wordt verstaan: het voorkomen van ’te zwaar fysiek belastende handelingen’ door bijvoorbeeld het aanpassen van de werkplek en inzetten van hulpmiddelen of werkmaterialen, zoals bijvoorbeeld automatisering van werkzaamheden.

Op https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/fysieke-belasting zijn tips opgenomen over hoe fysieke belasting kan worden voorkomen.