Rol:
Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de dagelijkse zorg voor veiligheid en gezondheid.

Per organisatie zal het anders geregeld zijn, de invulling van de preventiemedewerker is immers maatwerk. Uit de RI&E zal moeten blijken wat de specifieke taken, kennis en vaardigheden moeten zijn van de preventiemedewerker.

Op basis van onderzoek in de mode- en interieurbranche adviseren wij de volgende aandachtsgebieden voor de preventiemedewerker m.b.t. fysieke belasting:

  • vraagbaak op het gebied van fysieke belasting;
  • signaleren van mogelijk aandachtspunten;
  • geven van individuele instructies aan (nieuwe) medewerkers en leidinggevenden;
    borging van de continuïteit van het beleid fysieke belasting op de werkvloer;
  • inzicht in mogelijkheden en beperkingen van de oplossingen in de Arbocatalogus.

Randvoorwaarden:

  • de preventiemedewerker beschikt over een taakbeschrijving;
  • de preventiemedewerker krijgt een vastgestelde tijd voor de uit te voeren taken;
  • de preventiemedewerker wordt regelmatig bijgeschoold.