Randvoorwaarden bij gebruik:

  • Medewerkers dienen getraind te zijn in veilig gebruik.
  • Indien binnen gewerkt wordt dient er een elektrische heftruck aangeschaft te worden.
  • Stel een verkeersreglement op.
  • Scherm stellingen af tegen aanrijdingen.
  • Betrek de medewerkers bij de aanschaf van de interne transportmiddelen.
  • Onderhoud periodiek de wielen van de transportmiddelen.