Zorg voor een organisatorische en een procedurele inbedding van taakroulatie. Hoe meer afwisseling tussen de verschillende roulatietaken, des te gunstiger is het effect van roulatie. Houd rekening met de acceptatie van en weerstand bij taakroulatie van de medewerkers.

Om te kunnen rouleren dienen de medewerkers van gelijk niveau te zijn, opleiding en scholing zijn daarom wellicht vereist.

Er zijn drie niveaus van roulatie te onderscheiden:

  • Rouleren binnen dezelfde uitvoerende taken, maar op een andere werkplek (b.v. linker / rechter zijde van de werkplek (b.v.naaimachine).
  • Rouleren met andere uitvoerende taken zoals voorbereiding of nabewerking.
  • Rouleren met taken van een andere orde zoals het bedienen van andere machines.

Randvoorwaarden:
Met name geschikt voor de allround bedrijven. Om te kunnen rouleren, dienen de mensen van gelijk niveau te zijn. Opleiding en scholing is wellicht vereist. Rouleren is een kwetsbaar proces. Bij ziekte en inzet van uitzendkrachten kan er snel niet meer gerouleerd worden. Vrijwillig rouleren bevordert uiteraard de acceptatie van medewerkers.