De volgende onderwerpen dienen aan de orde te komen:

  • kennis over achtergrond van klachten en verschillende soorten klachten die kunnen voorkomen ten gevolge van beeldschermwerk;
  • inzicht krijgen in de risicofactoren die klachten in de hand werken;
  • pauze en ontspanningsoefeningen;
  • het juist instellen en gebruiken van de hulpmiddelen;
  • meer gebruik van functietoetsen in plaats van gebruik van de muis.

Randvoorwaarden:

  • De voorlichting moet kort en praktijkgericht zijn.
  • Alle medewerkers laten deelnemen aan de training.
  • Regelmatig korte herhaling van de afspraken.
  • Leidinggevende moet motiveren en het goede voorbeeld geven.
  • Zorg ervoor dat de voorlichting schriftelijk wordt vastgelegd in het personeelsdossier.