Dragen is een handeling waarbij een object met de hand(en) wordt vastgehouden en zonder mechanische hulpmiddelen in horizontale richting wordt verplaatst. In arbeidssituaties zijn de draagafstanden over het algemeen kort.

Meetmethode

Voor het beoordelen van draagsituaties bestaat ook een rekenmethode. Die methode gaat uit van een basisgewicht. Dat is het gewicht van een last dat in optimale situaties gedragen mag worden. Wat is ideaal? Dat hangt voornamelijk af van een of tweehandig dragen, de draagafstand, de draagfrequentie en de draaghoogte. Net als bij tillen is voor dragen een snelle methode samengesteld.

Snelle methode maximaal draaggewicht te bepalen

Stap 1
Uitgangspunt: het maximale draaggewicht is 23 kilo. Als het gewicht hoger is, is het werk te zwaar, als het gewicht lager is ga naar stap 2 tot en met 6
Stap 2Bepaal de afstand waarover de last gedragen moet worden:
- Tot 2 meter: correctiefactor 1
- Van 2 tot 4 meter: correctiefactor 0,88
- Van 4 tot 8 meter: correctiefactor 0,75
- Meer dan 8 meter: correctiefactor 0,50
Stap 3Bepaal de houding waarin de last gedragen moet worden:
- Normaal rechtop met afhangende armen: correctiefactor 1
- Met opgetrokken schouders: correctiefactor 0,80
- In gebogen houding (kleine ruimte):correctiefactor 0,60
Stap 4
Bepaal de frequentie:
- Maximaal 1 x per minuut: correctiefactor 1
- Tussen de 1 en 5 x per minuut: 0,8
Stap 5Als er met twee handen gedragen wordt: correctiefactor 1
Als er met een hand gedragen wordt: correctiefactor 0,6
Stap 6 Plaats de uitkomsten in de volgende formule:
23 x correctiefactor afstand x correctiefactor houding x correctiefactor frequentie x met een/twee handen dragen = indicatie maximaal toelaatbaar draaggewicht.