Wanneer een risico toch aanwezig blijft, ondanks genomen maatregelen, kunnen het beschikbaar stellen van (persoonlijke) beschermingsmiddelen en voorlichting en instructie toegepast worden. M.b.t. beeldschermwerk kan worden gedacht aan beeldschermbrillen zodat een ergonomisch verantwoorde houding kan worden aangenomen, bij staande werkzaamheden kan worden gedacht aan stasteunen waarop kan worden gestaan, bij tillen en dragen, duwen en trekken kan worden gedacht aan goed dempende (veiligheids)schoenen.

In de regelgeving is nadrukkelijk opgenomen dat alle medewerkers op de hoogte moeten worden gesteld van de risico’s op hun werkplek. Voorbeelden zijn trainingen, instructies en voorlichting.

Op https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/fysieke-belasting is informatie opgenomen dat gebruikt kan worden als instructiemateriaal. Voorbeelden zijn: werkzaamheden met rolcontainers; belasting bij het snel én rustig op gang brengen en de stand van de wielen en het rijden met verschillende wielen.