Als de blootstelling aan fysieke belasting niet door bronaanpak kan worden aangepakt, moet worden gezocht naar alternatieve werkmethoden waarmee werknemers minder fysiek worden belast. Volgende opties moeten worden nagestreefd:

 • Maatregelen omtrent de werkwijze kunnen zijn:
  • zware goederen worden niet door iemand alleen getild;
  • er wordt gelet op de zithouding;
  • er vindt taakroulatie plaats.
 • Technische maatregelen kunnen zijn het aanbieden van hulp- en beschermingsmiddelen die het werk verlichten, zoals:
  • steekwagen;
  • rekken, bakken, karren;
  • palletheffer;
  • heftruck;
  • (electrische) pompwagen;
  • automatische resp. hand snijmachine;
  • stasteunen;
  • ergonomische muis.
 • Organisatorische maatregelen kunnen zijn:
  • voldoende rust en pauzes;
  • zware taken voldoende afwisselen met lichte taken;
  • grondstoffen en producten direct naar de juiste plek brengen zodat niet twee keer
  • getild/gedragen hoeft te worden.

Op https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/fysieke-belasting worden tips gegeven over hoe fysieke belasting kan worden beperkt.
Voor het beperken van de risico’s voor beeldschermwerk kan ook gebuik worden gemaakt van de checklist RSI. Deze is in te zien via de volgende link www.checklistpagina.nl/checklist.php?cl=RSI-preventie