Een beeldschermbril is een bril voor het (beeldscherm)werk, naast de eventueel aanwezige gewone bril. De werkgever zal een beeldschermbril voor zijn medewerkers moeten vergoeden. Daarvoor kan de werkgever een regeling opstellen, zodat duidelijk is wanneer welke brillen en welke vergoedingen gegeven worden.

Voor het verstrekken van een beeldschermbril adviseren wij om een regeling op te zetten. Een voorbeeldregeling voor een beeldschermbril is te vinden op de website van de Rijksuniversiteit Groningen 

In de regeling dient opgenomen te worden:

  • wie en onder welke omstandigheden er een bijdrage in de kosten is;
  • maximale bedragen voor diverse soorten beeldschermbrillen;
  • hoe de routing loopt (b.v. de bedrijfsarts stelt vast of een beeldschermbril noodzakelijk is;
  • hoe om te gaan met een vervolgbril.

Een beeldschermbril wordt afgemeten op gemiddeld 70 cm. (afstand tot beeldscherm). De gemiddelde leesbril is afgesteld op 30 cm.