De zwangere medewerkster wordt tijdens de zwangerschap niet blootgesteld aan de arbeidsrisico’s zoals benoemd onder de normen. De bescherming geldt zowel voor de zwangere medewerkster als voor haar ongeboren kind.

Laat de betreffende leidinggevende en de medewerker afspraken maken maken over de arbeid tijdens de zwangerschap. Leg deze zo nodig vast. In het gesprek dient de leidinggevende te bespreken of er extra behoefte is aan voorlichting over de zwangerschap in relatie tot de werkzaamheden. Deze voorlichting kan gegeven worden door bijvoorbeeld de Bedrijfsarts.

Zie onder wet- en regelgeving de normen die voor zwangerschap en fysieke belasting in deze Arbocatalogus gelden. En zie verder de brochure: ‘Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap en Arbeid’ van de Stichting van de Arbeid.