In een klachtenregeling wordt beschreven hoe een werknemer een klacht in kan dienen na een of meer voorvallen met discriminatie. Het is aan te bevelen om één klachtenregeling op te stellen voor alle vormen van ongewenste omgangsvormen tezamen. Centraal in de klachtenregeling staat een klachtencommissie die als een rechtbank de klacht behandelt door de klager, de aangeklaagde en eventuele getuigen te horen. Op grond hiervan zal de klachtencommissie een onderbouwd advies verstrekken aan de directie over de te nemen vervolgstappen. Het is zaak om een doordachte regeling op te stellen waarin de werkwijze van deze klachtencommissie wordt beschreven. Zo’n klachtenregeling valt onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.

Er zijn verschillende manieren om een klachtencommissie op te zetten:

  • Er kan een interne klachtencommissie worden samengesteld en opgeleid.
  • Het bedrijf kan zich wenden tot een deskundige externe klachtencommissie naar eigen keuze, waar men in voorkomende gevallen een beroep op kan doen
  • Daarnaast heeft de mode- en interieursector op sectorniveau voorzien in een Klachtenregeling en Klachtencommisie Ongewenste Omgangsvormen, waar werknemers en bedrijven in voorkomende gevallen een beroep op kunnen doen.

Voor meer informatie en de contactgegevens van deze klachtenregeling en klachtencommissie: klachtencommissie ongewenst omgangsvormen