In een kantooromgeving behoort het binnenklimaat optimaal te zijn.

Een aangenaam binnenklimaat op het werk is belangrijk. Niet te warm en niet te koud, en ook een goede luchtverversing. Dat komt voor kantoorwerk op het volgende neer:
• luchttemperatuur: ’s zomers onder 26°C en ’s winters boven de 20 °C.
• tocht: ’s winters luchtsnelheden kleiner dan 0,15 m/s en ’s zomers kleiner dan 0,25 m/s.
• luchtvochtigheid: tussen de 30 en 70%
• de minimaal benodigde luchtverversing per persoon is 30 m3/uur en streefwaarde is minimaal 35 m3/uur.

Algemene oplossing:
• Zorg er voor dat werknemers op hun werkkamer zelf de verwarming, ventilatie en zonnewering kunnen regelen

Oplossingen bij koude:
• Zorg voor voldoende verwarming, gebouwisolatie, kierdichting en dubbel glas
• Voeg zo nodig mobiele verwarmingselementen toe.
• Plaats geen werkplekken bij grote ramen.
• Verwijder koudebruggen in de muren
• Breng een luchtgordijn aan op werkplekken in de buurt van regelmatig openstaande buitendeuren

Oplossingen bij warmte:
• gebruik zonwering.
• plaats ventilatoren of mobiele airconditioners.
• schakel overbodige verlichting en apparatuur uit.
• laat de ventilatie ’s nachts aan staan.
• platte daken natmaken ter koeling
• zorg voor verkoelende dranken.
• laat medewerkers (extra) pauzeren in ruimtes met een behaaglijke temperatuur.
• voer zo nodig een tropenrooster in.

Oplossingen voor een goede luchtkwaliteit:
• indien er geen natuurlijke ventilatie mogelijk is, zorg dan voor goede mechanische ventilatie
• inspecteer en reinig minimaal jaarlijks de ventilatiesystemen en de vervang filters
• zorg voor goede afzuiging van de rookruimtes en plaats waar nodig kopieermachines en printers buiten de werkruimtes (zie oplossing 12)
• ga na klachten over de luchtkwaliteit op zoek naar mogelijke oorzaken en pas die aan.