Beperk het aantal uren dat achtereen beeldschermwerk wordt verricht. Beperk ook het aantal uren beeldschermwerk per dag.

Langdurig aan een beeldscherm werken leidt tot vermindering van de doorbloeding in armen, handen en vingers. Dit is, in combinatie met andere factoren, een belangrijke oorzaak van het ontstaan van RSI-klachten. Door onderbreking van het beeldschermwerk met andere taken kan de doorbloeding verbeteren. Daardoor vermindert de kans op het ontstaan van RSI-klachten.
Zie toe dat medewerkers beeldschermwerk afwisselen met ander werk, zodat zij niet meer dan vijf á zes uur per dag en niet langer dan 1 á 2 uur onafgebroken aan de computer werken. Enkele mogelijkheden hiervoor zijn:

  • afwisseling met andere taken
  • niet mailen naar collega’s, maar telefoneren of naar collega’s toelopen;
  • zelf koffie halen;
  • zelf kopieën maken en prints halen;

Creëer een sfeer waarin leidinggevenden en collega’s zich vrij voelen om medewerkers die te weinig afwisselen, aan te spreken op hun gedrag. Dat kan door voorlichting te geven en door toezicht te houden.